Regulamin

Regulamin serwisu ekinoHD.pl – Filmy online, seriale online

cały film online, lektor pl, filmy online

Korzystanie z materiałów portalu ekinoHD.pl -NAJNOWSZE FILMY ONLINE, SERIALE ONLINE, wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem zasad użytkowania zawartych w poniższym regulaminie.

Odwiedzając stronę ekinoHD.pl, wyrażasz zgodę na:
używanie ekinoHD.pl tylko do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione, nie wolno kopiować i udostępniać żadnej części strony bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu ekinoHD.pl,

Serwis ekinoHD.pl nie posiada żadnych nielegalnych treści. Serwis nie zawiera żadnych plików z filmami online, a jedynie informacje na ich temat (opis, czas trwania, linki do zewnętrznych portali lub bezpośrednie adresy do filmy online oraz seriale online na nich dodanych). Pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować jedynie, gdy jest się w posiadaniu oryginału. Tym samym, ściągnięta kopia będzie traktowana, jako materiał zapasowy. Admini nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy dodają na stronie.
Użytkownicy naszego serwisu mogą jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Jeśli są państwo właścicielami zamieszczonych na serwisie ekinoHD.pl materiału/-ów, bez wiedzy i zgody właściciel treści, serwisu prosi o zgłoszone bezpośrednio na adres redakcji. Wówczas plik zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.
Ponadto, wszelkie użyte przez użytkowników serwisu, znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.
Serwis ekinoHD.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmy online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany cały film online dodany.

W żadnym wypadku ekinoHD.pl, nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich:
błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji,
wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
ekinoHD.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie w tym : megavideo.com, megaupload.com, youtube.com rapidshare.com,. Portal ekinoHD.pl nie przechowuje oraz nie publikuje oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp) na serwerach ekinoHD.pl.
Użytkownik potwierdza także iż ekinoHD.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku.

Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie ekinoHD.pl, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a ekinoHD.pl. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez Filmik.tv takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących zasad.
Filmik.tv zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku strony, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
Używanie strony ekinoHD.pl od czasu wprowadzenia następnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na ich respektowanie.

ekinoHD.pl © 2016 Najnowsze filmy online i seriale online w jakości HD.